Polityka prywatności

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Serwis www.2send.pl (zwany również: Serwisem), jest własnością firmy European Parcel Service s.r.o. z siedzibą przy ulicy Palisády 55, 811 06 Bratislava, Slovak Republic.  Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel (section): Sro  Vložka č.: 72040/B DPH: SK2022931999 DIČ:2022931999 ICO: 45308594

 

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich Usług oferowanych przez Serwis 2send.pl i jest skierowana do Klientów tegoż Serwisu Internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się z serwisem: tel: +48 123 110 200 (opłata wg. cennika właściwego operatora) lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Dane zbierane przez serwis internetowy 2send.pl

 1. Dane zbierane podczas rejestracji oraz transakcji zakupu: Każdy Klient rejestrując się
  w Serwisie Internetowym dobrowolnie podaje swoje dane. Jednakże, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień. Klient rejestrując się Serwisie podaje adres poczty elektronicznej, hasło zabezpieczające składające się z co najmniej 6 znaków, Imię i nazwisko, numer telefonu, dane adresowe oraz opcjonalnie dane do faktury, uwagi oraz adres dostawy jeżeli jest inny od danych adresowych, o których mowa na początku niniejszego zdania. Hasło winno być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby trzecie.
 2. Podczas wizyty Klienta na stronie serwisu automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”), system "Google Analitics". Ponadto Serwis Internetowy zbiera również dane Klientów, takie jak adres IP oraz adres e-mail, którzy skontaktują się za pośrednictwem strony www.2send.pl

 

 Wykorzystywanie danych przez serwis internetowy

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest European Parcel Service s.r.o. z siedzibą przy ulicy Palisády 55, 811 06 Bratislava, Slovak Republic. Dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w Serwisie Internetowym oraz w celu realizacji zamówienia.
 2. Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone zamówienie.
 3. Dane Klienta udostępniane są innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorom płatności, ubezpieczyciele w celu realizacji zamówienia.
 4. Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r.,
  Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie.
 5. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie Serwisu Internetowego, do personalizacji zawartości stron Serwisu Internetowego.
 6. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Serwisem Internetowym przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem
  i ustosunkowania się do zapytania Klienta.
 7. Za zgodą Klienta dane wykorzystywane są w celach marketingowych.

 

Zabezpieczenie danych

 1. Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje
  w Serwisie Internetowym. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient zobowiązuje się zawiadamiać Serwis niezwłocznie, licząc od dnia, w którym powziął informację o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.
 2. Podjęto stosowne kroki w celu zabezpieczenia podawanych na niej danych osobowych oraz
  w celu ich ochrony przed zgubieniem, nadużyciami, oraz dostępem, udostępnieniem, zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia.
 3. Serwis informuje, iż wszelkie przekazane dane osobowe są poufne oraz zabezpieczone przed udostępnieniem osobom trzecim.

 

Zmiana danych

 1. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, sprostowania, uaktualnienia, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane
  z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych . Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego oraz dane zbierane automatycznie.
 2. W dowolnej chwili Klient, który założył konto w Serwisie, może wnieść do Serwisu wniosek
  o jego usunięcie. Usunięcie konta oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta oraz jest nieodwracalne. Żądanie Klienta zostanie zrealizowane do 14 dni od wniosku o usunięcie Konta.

 

Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych

a)Korzystanie z niektórych Usług może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem Danych Osobowych Klienta innym Klientom Serwisu lub udostępnieniem lub przekazaniem Danych Osobowych poza Serwis.

b)Jeśli wskutek powyższego nastąpi przekazanie Danych Osobowych innemu administratorowi, przetwarzania Danych Osobowych będzie podlegać polityce ochrony prywatności przyjętej przez takiego administratora.

c)Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:

I.użytkownik wyrazi na to zgodę lub;

II.będzie to uzasadnione przepisami prawa lub;

III.będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług.

 

Zmiana Polityki Prywatności

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 14 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej, a  każdy zarejestrowany Klient zostanie poinformowany przez Serwis poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, o zmianach, które nastąpiły w niniejszym dokumencie. W przypadku, gdy zarejestrowany Klient, nie akceptuje nowej treści Polityki Prywatności obowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie Serwis w ciągu 14 dni od daty poinformowania o przedmiotowej zmianie.

 

Oferty miesiąca

Więcej informacji

E-płatności